Üniversitemizin, Üniversite - Sanayi İşbirliği Başarısı


Yayınlama Zamanı 12-06-2020 09:25


Üniversitemiz, TÜBİTAK tarafından yürütülen ve sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesi ile sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesini amaçlayan “2244 Sanayi Doktora Programı”nda destek almaya hak kazanan üniversiteler arasında yer aldı. 

TÜBİTAK; “2244 Sanayi Doktora Programı”nın ikinci çağrısına 56 farklı üniversite ve 261 farklı sanayi kuruluşu, toplam 330 adet proje önerisi sundu. 2019 yılı çağrısı değerlendirme süreci tamamlanmasıyla, 188 proje program kapsamına alındı.

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan ve Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Kürşad Körbahti’nin proje yöneticisi olarak yer aldığı proje programdan destek almaya hak kazandı. 

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bahadır Kürşad Körbahti ve Prof. Dr. Ayla Özer ile Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Özen’in akademik danışman olduğu projede yer alan doktora öğrencileri TÜBİTAK bursiyeri olarak desteklenecek, belirlenen başarı kriterlerini sağlayan bursiyerler, çalışmalarını altı ay süreyle yurt dışında devam ettirebilecekler.